top of page

Grammatica
 

Les articles / De lidwoorden
Avoir / Hebben
Être / Zijn
Avoir + Être / Hebben + Zijn
Les verbes réguliers en -er /
De regelmatige werkwoorden
op-er
Faire / Maken of doen
Les négations /
De ontkenningen
Aller / Gaan
Pouvoir / Kunnen of mogen
Vouloir / Willen
Lire l'heure / Kloktijden
L'ordre des mots / Woordvolgorde
bottom of page